English

Croeso.......

Mae'n siŵr eich bod chi wedi bod yn meddwl am faethu ers tro bellach; rydym ni'n falch eich bod chi wedi cymryd y cam cyntaf o ddysgu mwy er mwyn eich helpu i benderfynu a ddylech fynd amdani.

Bydd maethu yn newid agweddau ar eich bywyd bob dydd ond, yn ôl llawer iawn o'n gofalwyr, mae’n werth ei wneud dim ond er mwyn cael gweld plentyn yn mwynhau bywyd ac yn edrych ymlaen at y dyfodol.

Nid y pethau mawr mewn bywyd sy’n cyfrif fwyaf bob amser. Mae helpu i wneud dim ond gwahaniaeth bychan i fywyd plentyn yn rhoi boddhad mawr. Gwylio plentyn yn defnyddio cyllell a fforc am y tro cyntaf, ei weld yn gwenu, neu ddim ond plentyn yn cysgu drwy’r nos i gyd, yn dweud diolch, yn eich cofleidio chi neu’n estyn am eich llaw i afael ynddi – dyma’r pethau bychain sy’n profi eich bod chi’n gwneud byd o wahaniaeth i fywyd plentyn.

Os hoffech chi roi dyfodol disglair a rheswm i wenu I blentyn agored i niwed, beth am fod yn ofalwr maeth gyda Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr! Mae gennym ni eisoes dros 120 o deuluoedd maeth ond mae angen mwy. A oes gennych chi ystafell wely sbâr yn eich cartref a lle yn eich calon i blentyn?

Gobeithiwn y bydd ein gwybodaeth yn eich annog chi i gymryd y cam nesaf tuag at faethu.

 Cliciwch yma i weld ein datganiad o bwrpas.